Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Werkzaamheden aan de Eurotower

Update ontwikkellocaties Lelycentre

22 december 2022

De werkzaamheden in het gebied Lelycentre gaan gestaag verder. Niet alles is zichtbaar, maar er gebeurt veel op de achtergrond. Wat inmiddels zichtbaar is veranderd is de Eurotower (Noorderwagenplein 6). Deze locatie is inmiddels veranderd in een woontoren met 81 huur appartementen. Deze zijn allemaal bewoond. Aan de buitenkant van de gevel wordt nog gewerkt.

Wonen en zorg rond het Lelycentre

Wonen en zorg rondom het Lelycentre

21 december 2022

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken tussen de gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland en Woonzorg Flevoland over de toekomstvisie van wonen en zorg in de omgeving van het Lelycentre. De zorgvraag neemt in de toekomst toe, daarom wordt er samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het gebied tussen de Noorderwagenstraat en de Polderdreef. Zodra er meer bekend is, worden betrokkenen en omwonenden hierover geïnformeerd.

Openbaar gebied Lelycentre

Opknappen openbare ruimte Lelycentre

20 december 2022

De komende jaren zal het openbaar gebied in het Lelycentre opgeknapt worden. Zodat het geheel aansluit op de ontwikkelde locaties en past bij een prettige omgeving om te wonen, te werken en te verblijven.