Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Overzicht Lelycentre

Beeldregieplan Lelycentre gebied vastgesteld

8 juni 2021

Het college van de gemeente Lelystad heeft het Beeldregieplan Lelycentre gebied vastgesteld. Hiermee is op hoofdlijnen bepaald hoe de bebouwing eruit moet komen te zien en aan welke eisen het moet voldoen. Dit geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte. Met een beeldregieplan kun je aan de voorkant richtlijnen meegeven waardoor je beter kunt sturen op de kwaliteit van de bebouwing.

Afbeelding winkelgebied Lelycentre

Extra aandacht voor voetgangers winkelgebied Lelycentre

8 juni 2021

In het Lelycentre geldt een fietsverbod. Ondanks dit verbod zien ondernemers regelmatig bezoekers langs hun winkel fietsen. Dit geeft overlast en is gevaarlijk voor mensen die winkelen.

Afbeelding Eurotower voor verbouwing

Verbouwing Eurotower kan doorgaan

7 juni 2021

Er kan weer verbouwd worden in het voormalige kantoorgebouw Eurotower in het Lelycentre.  Het college van Lelystad heeft de verzegeling van het pand opgeheven, met uitzondering van de liftschacht. Dat betekent dat deze nog gesloten blijft vanwege de veiligheid.