Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Lelycentre , van kantoren naar woningen.

Lelycentre verandert van kantoorgebied naar woonwijk

20 november 2017

Kantoorgebouwen in het Lelycentre veranderen in woningen. De komende 3 jaar (2018, 2019 en 2020) worden 330 woningen op die manier aan het woningbestand in dit deel van Lelystad toegevoegd. Deze transformatie maakt deel uit van het gebiedsplan Lelycentre dat het college van Lelystad aan de gemeenteraad voorlegt. Naast het woningprogramma voorziet het plan ook in een ingrijpende herinrichting van het openbaar gebed. Kosten naar verwachting € 3,2 miljoen. Een bedrag dat de gemeente, samen met marktpartijen wil gaan opbrengen.