Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Ingang dag- en nachtopvang Leger des Heils in Lelycentre

Dag- en nachtopvang verhuist tijdelijk naar Zuiderwagenplein

17 januari 2020

De dag- en nachtopvang van het Leger des Heils aan het Maerlant krijgt een tijdelijk onderkomen op het Zuiderwagenplein. De verhuizing is nodig omdat het huurcontract is opgezegd. De eigenaar van de panden aan het Maerlant gaat deze slopen en in plaats daarvan woningen bouwen. Hierover is donderdag 23 januari 2020 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de Bethelkerk.

Gebied Lelycentre vanuit de lucht

Gebiedspartners praten over inrichting gebied

17 januari 2020

Dinsdag 28 januari 2020 gaat de gemeente met de gebiedspartners die betrokken zijn bij de herontwikkeling van het (gebied rond het) Lelycentre in gesprek. De door de raad binnenkort vast te stellen mobiliteitsvisie staat centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld over de routes door het gebied en de aansluiting van de ontwikkellocaties op de openbare ruimte.