Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Afbeelding projectleider bij Koopmanshof

‘We streven naar een fraaie openbare ruimte die goed functioneert’

6 februari 2020

Als projectmanager ben je ervoor verantwoordelijk dat de openbare ruimte op de juiste manier wordt ingericht. En met de juiste manier wordt bedoeld: passend bij de functie van een (deel)gebied. Reinoud Hartmans is vanuit deze rol betrokken bij de herontwikkeling van het Lelycentre, zoals deze in de gebiedsvisie is geformuleerd.

Afbeelding Dag en Nachtopvang Leger des Heils

Inpassing dag- en nachtopvang in Lelycentre moet zorgvuldig

5 februari 2020

De manier waarop de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils een plek in het Lelycentre moet krijgen, vraagt om zorgvuldigheid. De opvang is nu nog gevestigd aan het Maerlant, maar moet verhuizen omdat het pand gesloopt gaat worden en op die plek nieuwe woningen worden gebouwd, zoals voorzien in het opgestelde gebiedsplan. In afwachting van een definitieve locatie zou de opvang tijdelijk op het Zuiderwagenplein gehuisvest worden. Tegen die locatie is, zo bleek tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari 2020, weerstand bij omwonenden, bij de school en bij leden van de nabije Bethelkerk.

Afbeelding stakeholdersoverleg Lelycentre

Inrichting Lelycentre krijgt vorm in uitwerking mobiliteitsvisie

5 februari 2020

Het ‘ratjetoe’ aan parkeersystemen binnen het Lelycentre moet veranderen in één vergunningensysteem voor het hele gebied. Daarover waren gemeente en de verschillende gebiedspartners het eens op een ‘stakeholdersoverleg’ op 28 januari. Een andere door partijen eensgezind onderschreven uitgangspunt is: ‘De juiste parkeerder op de juiste plek’.