Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Afbeelding dag en nachtopvang Leger des Heils

College wijst tijdelijke locatie dag- en nachtopvang aan

18 maart 2020

Gemeente Lelystad heeft een maatschappelijke taak als het gaat om het bieden van onderdak en begeleiding aan thuis- en daklozen. Op dit moment is de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils gehuisvest aan het Maerlant in het Lelycentre. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Lelycentre wil de eigenaar het pand aan het Maerlant slopen en nieuwbouw realiseren. Voor de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils wordt een nieuwe definitieve locatie gezocht in het Lelycentre.