Afbeelding Lelycentre Smedinghuis

Wie doen mee

Wie denken, praten en doen mee aan de plannen en de projecten van een vernieuwd Lelycentre en omgeving? Hier leest u wat de actuele projecten in het gebied zijn, en wie in welke rol betrokken is bij de planvorming en de uitvoering. Dat zijn niet alleen de partijen die locaties opnieuw ontwikkelen en bijvoorbeeld kantoren transformeren tot woningen, maar ook bewoners en winkeliers. Zij kunnen meedenken en meepraten en aansluiten bij de plannen en de herinrichting van het openbaar gebied.

Projecten / Ontwikkellocaties

 
Eigenaar   Project
Klooster van Breda BV   Noorderwagenplein 6 (Eurotower)
Coresta/Sonneborgh   Plaats 1
Woonfront Maerlant   Maerlant 2 t/m 19
Groenhave BV   Zuiderwagenplein 1
Rijksvastgoedbedrijf   Zuiderwagenplein 2 (Smedinghuis)
Dreico B.V.   Maerlant 10-14

Ga naar de pagina het gebied om de ontwikkellocaties op kaart te bekijken.

Deelnemers

Contact

Nieuwsoverzicht