Overzicht Lelycentre

Woonfront Maerlant

Woonfront Maerlant is eigenaar van Maerlant 2 t/m 19.

Op de locatie van het voormalige Maerlanthuis werkt architectenbureau De Zwarte Hond, in opdracht van Woonfront Maerlant uit Vught, aan een grote herontwikkelingsopgave. Kantoren worden in dat plan getransformeerd tot een mix van wonen met maatschappelijke functies in de plint. Diverse woning typologieën, in combinatie met een functioneel programma op straatniveau, dragen bij aan het verlevendigen van de omgeving en zorgen voor het herstel van goede verbindingen tussen het Lelycentre en de omliggende buurten als ook met het stadshart. Een belangrijk onderdeel van de opgave is de uitbreiding van het stedelijk groen, daarmee een bijdrage leverend aan een gezonde leefomgeving. Een impressie van hoe het mogelijk zou kunnen worden ziet u op deze pagina. Over de verdere planvorming en uitwerking daarvan worden omwonenden nog nadrukkelijk betrokken.

Impressie Woonfront Maerlant

Contact

Nieuwsoverzicht