Overzicht Lelycentre

Groenhave BV

Groenhave BV houdt zich bezig met het beleggen, investeren, transformeren, exploiteren, (ver)bouwen en (her)ontwikkelen en realiseren van registergoederen, holding en beheer. Groenhave gaat het pand Zuiderwagenplein 1 herontwkkelen.

Het pand Zuiderwagenplein 1 is het vroegere politiebureau. Voorheen ook wel aangeduid met de naam gebouw Zijpestein (omdat destijds – vóór de gemeentewording van Lelystad - het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP) erin gehuisvest was.

Contact

Nieuwsoverzicht