Overzicht Lelycentre

Leger des Heils

De dag- en nachtopvang van het Leger des Heils is al jaren gevestigd in het centrum van Lelystad en zal ook deel uitmaken van het nieuwe Lelycentre. Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht voor een praatje, vragen, een kop koffie, een douche en dagbesteding.

Leger des Heils

Er is warmte en gezelligheid tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de dagopvang is het een belangrijke plaats voor kwetsbare, zorg mijdende mensen. In de avond en ’s nachts kunnen dak- en thuisloze mensen terecht voor een warme maaltijd en een plek om te slapen. Het is de bedoeling dat mensen binnen korte tijd doorstromen naar een andere vorm van zorg.

Samenwerking

Het Leger des Heils heeft een goede samenwerking met de gemeente en de ondernemers in het Lelycentre. Ook wordt nauw samengewerkt met politie, Toezicht en Handhaving. Wij vinden het belangrijk om in contact te staan met onze omgeving. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Gea Overweg via 0320-213374.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich vanuit haar christelijke identiteit in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Wij zijn er voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.

Ga naar de website van het Leger des Heils.

Korps Lelystad

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Zo ook in Lelystad, waar we gevestigd zijn aan het Snijdershof.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/korpslelystad. Even bellen kan ook: 0320-243104.

Contact

Nieuwsoverzicht