Overzicht Lelycentre

Bewonerscommissies

In het Lelycentre zijn drie bewonerscommissies actief: Marktstraat, Waterwijzer en Bastion. Vertegenwoordigers van de bewonerscommissies zijn uitgenodigd bij het samenstellen van de website en te laten merken hoe ze betrokken willen zijn bij de planvorming van het gebied en de presentatie ervan op de website. De commissies hebben een eigen verantwoordelijkheid in het informeren en betrekken van hun achterban.

Contact

Nieuwsoverzicht