Overzicht Lelycentre

Gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad heeft als overheid een regisserende en faciliterende rol en is verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. De gemeente heeft zelf geen panden in het Lelycentre. De gemeente overlegt met en brengt partijen samen en regisseert de totstandkoming van een gebiedsvisie en uitvoeringsplan.

Gemeente Lelystad

Na vaststelling van het gebiedsplan door de gemeenteraad volgt nu in fases – per ontwikkellocatie – de nadere uitwerking en realisering van de in de gebiedsvisie op hoofdlijnen beschreven plannen. Belangrijk daarbij is de communicatie met en de participatie van alle betrokkenen, (bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en beleggers, rijksoverheid) over en bij het proces.
Voor de uitvoering van het gebiedsplan is een gemeentelijke projectgroep samengesteld, waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Projectmanager is Janneke van Eerde. Verantwoordelijk bestuurder is wethouder Janneke Sparreboom.

Voor informatie en contact: lelycentrebouwt@lelystad.nl.

Ga naar de website van Gemeente Lelystad

Contact

Nieuwsoverzicht