Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Maerlantplein

Gemeente gaat aan de slag met een nieuw Maerlantplein

3 november 2020

Het college heeft besloten alvast een naam te geven aan een nieuw in te richten plein binnen het Lelycentre. Het nieuwe plein grenst aan het Maerlant en heeft daarom de logische naam Maerlantplein gekregen.

Extra toezicht op tijdelijke dag- en nachtopvang terug naar normaal

Extra toezicht op tijdelijke dag- en nachtopvang terug naar normaal

3 november 2020

De extra inzet op toezicht en handhaving in het Lelycentre is niet langer nodig. Vanwege de verplaatsing van de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils van het Maerlant naar een tijdelijke locatie op het Zuiderwagenplein waren tijdelijk extra maatregelen getroffen. De situatie gaat nu terug naar normaal.