Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Afbeelding DNO Zuiderwagenplein

Ontwikkelingen in de Dag- en nachtopvang

26 mei 2021

Op 19 mei 2020 is de DNO (Dag- en nachtopvang) van het Leger des Heils, verplaatst naar een nieuwe tijdelijke locatie op het Zuiderwagenplein in Lelystad. De verplaatsing van de DNO was nodig omdat het pand, waarin in de opvang voorheen zat, gesloopt zou worden. Het opvangen van thuis- en daklozen is een verplichte taak op grond van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). De locatie op het Zuiderwagenplein is een tijdelijke locatie, voor maximaal 5 jaar. Het was de bedoeling dat er direct naar een nieuwe ‘vaste’ locatie gezocht zou worden.