Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Impressie Woningbouw Maerlant

Corona zorgt voor uitstel informatiebijeenkomst ontwikkeling Maerlant

26 oktober 2020

Ontwikkelaar Woonfront Maerlant BV stelt de presentatie van haar plannen over herontwikkeling van het Maerlant uit. Als reden noemt de ontwikkelaar de verscherpte maatregelen als gevolg van hoe de coronapandemie zich ontwikkelt.

Afbeelding Koopmanshof

Herinrichting openbaar gebied Lelycentre begint bij omgeving Koopmanshof

1 oktober 2020

Met de uitvoering van het gebiedsplan Lelycentre zoals in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad is de verandering in gang gezet van een kantorengebied naar een woongebied. Het is een proces waarbij de gemeente aansluit bij het tempo van de ontwikkelingen van de eigenaren/ontwikkelaars. In het gebied heeft de gemeente geen panden in bezit. Alleen het openbaar gebied is in handen van de gemeente.