Afbeelding overzicht Lelycentre

Extra toezicht op tijdelijke dag- en nachtopvang terug naar normaal

3 november 2020

De extra inzet op toezicht en handhaving in het Lelycentre is niet langer nodig. Vanwege de verplaatsing van de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils van het Maerlant naar een tijdelijke locatie op het Zuiderwagenplein waren tijdelijk extra maatregelen getroffen. De situatie gaat nu terug naar normaal.

Vanaf het moment van de verplaatsing van de dag- en nachtopvang (mei jl.) is er een nauwe samenwerking geweest tussen verschillende partijen zoals politie, de boa’s, het Leger des Heils en de gemeente. Zo was er meteen een spreekuur in de nieuwe noodlocatie met vertegenwoordigers van het Leger des Heils, het Sociaal Wijkteam en veiligheid. Omwonenden konden hier terecht met vragen, klachten en/of ideeën voor het Lelycentre in het algemeen of over de opvang van het Leger des Heils in het bijzonder.

Ook is als preventiemaatregel een buurtsteward ingezet. De buurtsteward had als taak om alert te zijn op mogelijke extra overlast in de omgeving van de opvang. Daarnaast was de buurtsteward aanspreekpunt voor bewoners. De belangrijkste conclusie uit de inzet van de buurtsteward is dat er door de verhuizing van de dag- en nachtopvang geen extra overlast is ontstaan. Ook is er meer inzicht opgedaan op welke plekken rommel wordt achtergelaten. Hier wordt actief op gehandhaafd. En er is actie ondernomen om de omgeving schoon te houden.

Hoe verder

In het Lelycentre blijft een structureel spreekuur van het Sociaal Wijkteam om bewoners de gelegenheid te geven om vragen te stellen en zaken die zij belangrijk vinden bespreekbaar te maken.

U kunt het Sociaal Wijkteam bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 0320-745720 of per mail: sociaalwijkteamnoordoost@welzijnlelystad.nl.

Zie het overzicht met link om de flyer over de bestaande wijkspreekuren te downloaden.

Boa’s en politie blijven aanwezig in het gebied en zorgen met surveillance voor voldoende toezicht en handhaving om overlast te voorkomen. Klachten die te maken hebben met de opvang van het Leger des Heils en hun bezoekers kunnen rechtstreeks gemeld worden bij het Leger des Heils, op het nummer 0320-213374.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht