Afbeelding overzicht Lelycentre

Gemeente gaat aan de slag met een nieuw Maerlantplein

3 november 2020

Het college heeft besloten alvast een naam te geven aan een nieuw in te richten plein binnen het Lelycentre. Het nieuwe plein grenst aan het Maerlant en heeft daarom de logische naam Maerlantplein gekregen.

De gemeente gaat nu aan de slag met een ontwerp voor de inrichting van dit plein. Het ontwerp voor de inrichting is afhankelijk van de herontwikkeling van de leegstaande panden aan het Maerlant. De openbare ruimte zal hierbij aansluiten. De bedoeling is dat het plein een dynamische openbare ruimte wordt, als toegang naar het winkelcentrum. Het plein wordt aangekleed met een duurzame en herkenbare bestrating met daarin verschillende boomgroepen. Plantenbakken en zitelementen wisselen elkaar af. De keuze van beplanting hangt af van de gewenste natuurwaarde en het onderhoudsniveau en moet in balans zijn met de schaal van de omringende bebouwing. De inrichting van het plein hangt samen met hoe de rest van het Lelycentre is of wordt ingericht. De ambitie is om van de openbare ruimte van het Lelycentre een samenhangend geheel te maken. Zo gaat de keuze voor straatmeubilair gelden voor het hele Lelycentre gebied.

Zodra een eerste schetsontwerp gereed is, zal dit aan omwonenden worden gepresenteerd.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het definitieve ontwerp.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht