Afbeelding overzicht Lelycentre

Gebiedspartners praten over inrichting gebied

17 januari 2020

Dinsdag 28 januari 2020 gaat de gemeente met de gebiedspartners die betrokken zijn bij de herontwikkeling van het (gebied rond het) Lelycentre in gesprek. De door de raad binnenkort vast te stellen mobiliteitsvisie staat centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld over de routes door het gebied en de aansluiting van de ontwikkellocaties op de openbare ruimte.

De partijen zijn samen verantwoordelijk voor de totale uitstraling van het gebied en daarom is afstemming tijdens de herontwikkeling belangrijk.

Informatiebijeenkomst

Als er – met de reacties vanuit de gebiedspartners – een op het Lelycentre gerichte vertaling is van de stedelijke mobiliteitsvisie ligt, komt er een informatiebijeenkomst waarvoor omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd en de gelegenheid krijgen daarop te reageren.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht