Afbeelding overzicht Lelycentre

Dag- en nachtopvang verhuist tijdelijk naar Zuiderwagenplein

17 januari 2020

De dag- en nachtopvang van het Leger des Heils aan het Maerlant krijgt een tijdelijk onderkomen op het Zuiderwagenplein. De verhuizing is nodig omdat het huurcontract is opgezegd. De eigenaar van de panden aan het Maerlant gaat deze slopen en in plaats daarvan woningen bouwen. Hierover is donderdag 23 januari 2020 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de Bethelkerk.

Onderdak

De dag- en nachtopvang biedt onderdak aan dak- en thuisloze mensen en waar mogelijk worden zij begeleid en met activiteiten gestimuleerd om weer deel te nemen aan het gewone leven. De locatie aan het Zuiderwagenplein wordt zo spoedig mogelijk (uiterlijk voor de zomer van 2020) in gebruik genomen.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 23 januari 2020 van 19.30 tot 20.30 uur organiseren de gemeente Lelystad en Leger des Heils een informatiebijeenkomst in de Bethelkerk, Zuiderwagenplein 12. Omwonenden en betrokkenen worden geïnformeerd over de huidige situatie en de verhuizing, waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Uitnodiging

De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom om de bijeenkomst op 23 januari bij te wonen.

Onderdeel van gebiedsontwikkeling

Het zorgvuldig zoeken naar een geschikte plek voor de dag- en nachtopvang valt binnen de herontwikkeling van het Lelycentre en hierin werkt de gemeente met haar gebiedspartners samen. Het Leger des Heils is een van de gebiedspartners waar de gemeente mee samenwerkt binnen het gebiedsplan.

Zodra de nieuwbouwplannen aan het Maerlant zijn uitgewerkt, worden bewoners daarover geïnformeerd.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht