Afbeelding overzicht Lelycentre

Wonen en zorg rondom het Lelycentre

21 december 2022

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken tussen de gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland en Woonzorg Flevoland over de toekomstvisie van wonen en zorg in de omgeving van het Lelycentre. De zorgvraag neemt in de toekomst toe, daarom wordt er samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het gebied tussen de Noorderwagenstraat en de Polderdreef. Zodra er meer bekend is, worden betrokkenen en omwonenden hierover geïnformeerd.

Over Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een landelijk opererende woningcorporatie voor senioren (55-plus) en mensen met een zorgvraag. Woonzorg Nederland heeft als visie dat wanneer senioren passende huisvesting hebben, hun woongeluk wordt vergroot. En er wordt bespaard op zorgkosten en dit geeft tegelijkertijd de beweging op de woningmarkt een impuls. Ten opzichte van andere corporaties is Woonzorg Nederland bovengemiddeld actief op het gebied van geclusterd wonen voor ouderen en zorgvastgoed voor zorginstellingen.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht