Afbeelding overzicht Lelycentre

Update ontwikkellocaties Lelycentre

22 december 2022

De werkzaamheden in het gebied Lelycentre gaan gestaag verder. Niet alles is zichtbaar, maar er gebeurt veel op de achtergrond. Wat inmiddels zichtbaar is veranderd is de Eurotower (Noorderwagenplein 6). Deze locatie is inmiddels veranderd in een woontoren met 81 huur appartementen. Deze zijn allemaal bewoond. Aan de buitenkant van de gevel wordt nog gewerkt.

Woonfront Maerlant

Voor de locatie van Woonfront Maerlant (Maerlant 2 t/m 19) is er een overeenkomst gesloten die grondverkoop mogelijk maakt. De leegstaande kantoorpanden worden gesloopt en er komen in totaal 260 huurwoningen terug. Het wordt een mix van kleine tot grote appartementen en een aantal grondgebonden woningen. Als alles volgens plan verloopt kan in het voorjaar van 2023 met de bouw gestart worden. De plannen zijn in het voorjaar 2022 door de ontwikkelaar aan omwonenden en betrokkenen gepresenteerd. Er is over het algemeen enthousiast gereageerd op de plannen, waarbij er naast aandacht voor de woningen ook veel aandacht voor de buitenruimte is.

Bekijk de impressies van het bouwplan

Zuiderwagenplein 1

Het voormalige politiebureau in het Lelycentre wordt omgevormd naar een appartementencomplex met 42 appartementen. Het is nog niet bekend of dit huur- of koopappartementen worden. Er is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. De verwachting is dat de verbouwing begin 2023 kan starten.

Smedinghuis

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Rijkswaterstaat (de huidige eigenaar) maakt nog steeds gebruik van dit kantoor in het Lelycentre.

Maerlant, short-stayhotel / van der Valk / Maerlant 10-14 - gebouw Lelystaete

De vergunning van deze locatie loopt nog door tot 2025. Inmiddels zijn met de eigenaar verkennende gesprekken gevoerd over de toekomstige bestemming.

Zodra er meer over de verschillende ontwikkelingen bekend is, informeren wij u onder andere via de website Lelycentrebouwt.nl en de nieuwsbrief.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht