Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Wonen en zorg rond het Lelycentre

Wonen en zorg rondom het Lelycentre

21 december 2022

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken tussen de gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland en Woonzorg Flevoland over de toekomstvisie van wonen en zorg in de omgeving van het Lelycentre. De zorgvraag neemt in de toekomst toe, daarom wordt er samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het gebied tussen de Noorderwagenstraat en de Polderdreef. Zodra er meer bekend is, worden betrokkenen en omwonenden hierover geïnformeerd.

Openbaar gebied Lelycentre

Opknappen openbare ruimte Lelycentre

20 december 2022

De komende jaren zal het openbaar gebied in het Lelycentre opgeknapt worden. Zodat het geheel aansluit op de ontwikkelde locaties en past bij een prettige omgeving om te wonen, te werken en te verblijven.

Afbeelding straatpaastor Charissa Kok

In gesprek met de eerste straatpastor van Lelystad

18 april 2022

Sinds december 2020 heeft Lelystad een straatpastor. Charissa Kok wil Lelystedelingen een luisterend oor bieden en helpen waar nodig. Of de inwoners van Lelystad nu met zingevingsvragen rondlopen of behoefte hebben aan een luisterend oor. Met spreekuren bij inloophuizen als Open Haven en de Waterwijk en de Ontmoetingsplek BinnenInn is zij voor alle inwoners beschikbaar. Ook het Lelycentre is een belangrijk stukje Lelystad voor Charissa. Zij vertelt over haar werk als straatpastor en de ontwikkelingen in dit specifieke gebied.