Afbeelding overzicht Lelycentre

Uw mening is belangrijk!

28 maart 2024

De afgelopen periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in het Lelycentre. Zo zijn de Eurotower en De Lely omgebouwd van leegstaande kantoren naar appartementen. Verder is er een fietspad langs de Polderdreef gekomen. Het opknappen van de openbare ruimte aan de Plaats (voor Action) en de Snijdersstraat (achter de Deka) is in voorbereiding en start naar verwachting in april.

We zijn het gebiedsplan aan het vernieuwen

De komende jaren willen we verder met het opknappen van het gebied rondom het Lelycentre. Dit doen we op basis van het Gebiedsplan Lelycentre. Samen met betrokken partners zijn we dit plan aan het vernieuwen, zodat duidelijk is wat er de komende jaren staat te gebeuren rond de ontwikkellocaties in het Lelycentre. Het gebiedsplan gaat over veel meer dan alleen de gebouwen: ook over de onderwerpen veiligheid, duurzaamheid, groen, verkeer en de indeling van de openbare ruimte.

Om het plan aan te laten sluiten bij de gebruikers van het gebied zijn we benieuwd welke wensen er leven. We willen daarom graag weten wat uw mening is over een aantal zaken. Wilt u meedenken, vult u dan de vragenlijst in.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht