Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwe inrichting Plaats 1 en Snijdershof

26 maart 2024

In december 2023 is er een aanbestedingsprocedure geweest voor het opknappen van Snijdershof en Plaats 1. De werkzaamheden hiervoor staan dit voorjaar gepland. Voor Plaats 1 betekent dit vernieuwing van de bestrating, het planten van extra groen en het plaatsen van hekken om fietsen tegenaan te zetten. Hierbij wordt de uitstraling van de Marktstraat doorgetrokken naar het plein. Bij Snijdershof wordt er opnieuw en anders bestraat, komt er nieuwe (led)verlichting en ook het groen wordt aangepakt.

Snijdershof wordt klimaatadaptief ingericht

Het Snijdershof wordt opgeknapt met het Groenplan Lelycentre in gedachte. Het gebied wordt klimaatadaptief ingericht. Klimaatadaptief betekent dat de openbare ruimte beter tegen heftige regenbuien en droge zomers kan. Een manier waarop dit wordt gedaan is door verharding te verminderen en meer waterdoorlatende bestrating te gebruiken. Hiernaast komen er nieuwe parkeerplaatsen in de omgeving van de Eurotower en zullen voetpaden ruimer worden.

Meer aandacht voor verkeersstromen en groen

Wij maken een duidelijker verschil tussen de hoofdweg door het gebied, de straten en voetpaden door verschillende materialen en/of afmetingen te gebruiken. De voetpaden maken wij ruimer. Een rijweg maken wij alleen als dit nodig is. De vroegere speelplek bij Bastion richten wij in tot een ruimte waar auto’s, binnen een groene omgeving, kunnen parkeren. In de nieuwe situatie parkeren bezoekers voornamelijk op het Noorderwagenplein. Wij zijn nog bezig met het ontwerpen van een nieuwe speelplek in het Lelycentre. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren.

Minder validenoprit omgeving winkelgebied

We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de voetpaden in het Lelycentre. Ook mensen met een kinderwagen of rolstoel. De voetpaden langs het winkelgebied krijgen daarom een overrijdbare stoeprand. Hierdoor is het makkelijker om met wielen (containers, rolstoelen, kinderwagens) de stoep op te gaan.

De actuele informatie over de Groot Onderhoud werkzaamheden in en rond het Snijdershof kunt u lezen op Facebook: GrootOnderhoudLelystad en op de website van de gemeente: https://lelystad.nl/goSnijdershof

Informatie over Plaats 1 leest u hier: https://www.lelystad.nl/goplaats1

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht