Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Bijeenkomst Snijdershof

Groot Onderhoud Snijdershof

14 februari 2023

Gemeente Lelystad is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van het groot onderhoud in het gebied Snijdershof. Een groot onderhoud traject is verdeeld in 5 stappen. De eerste 4 stappen vormen samen de voorbereidingsfase en de laatste stap is de uitvoeringsfase van de werkzaamheden. Na de voorbereidingsfase kunnen we naar verwachting eind 2023 beginnen met de werkzaamheden. Op maandag 13 februari was er een inloopbijeenkomst waar omwonenden en andere belangstellenden het voorlopig ontwerp konden bekijken.

Werkzaamheden aan de Eurotower

Update ontwikkellocaties Lelycentre

22 december 2022

De werkzaamheden in het gebied Lelycentre gaan gestaag verder. Niet alles is zichtbaar, maar er gebeurt veel op de achtergrond. Wat inmiddels zichtbaar is veranderd is de Eurotower (Noorderwagenplein 6). Deze locatie is inmiddels veranderd in een woontoren met 81 huur appartementen. Deze zijn allemaal bewoond. Aan de buitenkant van de gevel wordt nog gewerkt.

Wonen en zorg rond het Lelycentre

Wonen en zorg rondom het Lelycentre

21 december 2022

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken tussen de gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland en Woonzorg Flevoland over de toekomstvisie van wonen en zorg in de omgeving van het Lelycentre. De zorgvraag neemt in de toekomst toe, daarom wordt er samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het gebied tussen de Noorderwagenstraat en de Polderdreef. Zodra er meer bekend is, worden betrokkenen en omwonenden hierover geïnformeerd.