Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Afbeelding Lelycentre

Lelycentre een van de 8 sleutelgebieden woningbouwopgave MRA

20 maart 2019

Het Lelycentre vormt samen met het stationsgebied in Stadshart Lelystad een van de 8 sleutelgebieden waar in de enorme behoefte aan woningbouw in de Randstad kan worden voorzien. De 8 sleutelgebieden zijn aangewezen door de in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samenwerkende gemeenten. De woningbouwopgave wordt bekeken in goede samenhang met beschikbare ruimte en bereikbaarheid.

Afbeelding Lelycentre

Website ‘Lelycentrebouwt.nl’ volgt realisering meerjarig gebiedsplan

20 maart 2019

De gemeente Lelystad heeft een nieuwe website gelanceerd: www.lelycentrebouwt.nl. Vanaf nu kunnen bewoners, winkeliers plus andere belanghebbenden en belangstellenden bij het Lelycentre de realisering van het eind 2017 door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan daarop volgen.

Afbeelding Lelycentre

Kantoor Eurotower wordt omgevormd tot 81 appartementen

20 maart 2019

Gemeente Lelystad en Coriander Real Estate hebben een overeenkomst gesloten over de transformatie van kantoorpand Eurotower aan Noorderwagenplein 6 tot 81 appartementen. De transformatie maakt deel uit van het gebiedsplan Lelycentre dat eind 2017 in samenwerking met vastgoedeigenaren, gebruikers en bewoners van het Lelycentre tot stand is gekomen en door de gemeenteraad is vastgesteld.