Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Winkelcentum Lelycentre Lelystad

Veiligheid en onderhoud Lelycentre

23 maart 2024

Tegen het eind van 2023 is er een vragenlijst verspreid onder winkeliers en ondernemers in het Lelycentre. Hieruit zijn een aantal belangrijke onderwerpen naar voren gekomen waar actie op is ondernomen. Zo zullen de eigenaren van het winkelgebied meewerken aan het verbeteren van de verlichting in het Lelycentre. Hiernaast zijn er meldingen van fietsers in het winkelcentrum, hier zullen de politie en handhavers in de toekomst extra aandacht voor hebben. Ook komen er betere afspraken tussen de eigenaren en het bedrijf dat het onderhoud voor het winkelcentrum doet om het schoon, heel en veilig te houden.

Wethouder Sjaak Kruis plant een boom

Middenberm Houtribdreef krijgt nieuwe bomen

22 december 2023

De gemeente Lelystad plant nieuwe bomen in de middenberm van de Houtribdreef in de omgeving van gebied het Lelycentre. Het gaat om het deel van de Houtribdreef vanaf de kruising met de Oostranddreef tot aan de Badweg. Met het planten van de nieuwe bomen wordt het groot onderhoud aan de Houtribdreef afgesloten.

Omgeving De Plaats 1

Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte Plaats 1

25 september 2023

De gemeente verwacht in het voorjaar van 2024 te starten met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in het gebied Lelycentre, rond het gebouw De Lely bij Plaats 1. Het gaat om het gebied tussen de Koopmansstraat en de Marktstraat.