Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Wonen en zorg rond het Lelycentre

Wonen en zorg rondom het Lelycentre

21 december 2022

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken tussen de gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland en Woonzorg Flevoland over de toekomstvisie van wonen en zorg in de omgeving van het Lelycentre. De zorgvraag neemt in de toekomst toe, daarom wordt er samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het gebied tussen de Noorderwagenstraat en de Polderdreef. Zodra er meer bekend is, worden betrokkenen en omwonenden hierover geïnformeerd.

Openbaar gebied Lelycentre

Opknappen openbare ruimte Lelycentre

20 december 2022

De komende jaren zal het openbaar gebied in het Lelycentre opgeknapt worden. Zodat het geheel aansluit op de ontwikkelde locaties en past bij een prettige omgeving om te wonen, te werken en te verblijven.

Werkzaamheden fietspad Polderdreef

Fietspad Polderdreef Lelystad

14 november 2022

Een lang gekoesterde wens voor de aanleg van een fietspad langs de Polderdreef komt uit. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Het fietspad is een belangrijke schakel in het hoofdfietsnetwerk van de stad en hiermee wordt de omgeving van het Lelycentre beter bereikbaar. Omwonenden zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. Het nieuwe fietspad zal voor de zomer van 2023 in gebruik worden genomen.