Afbeelding overzicht Lelycentre

Nieuwsoverzicht

Openbaar gebied Lelycentre

Opknappen openbare ruimte Lelycentre

20 december 2022

De komende jaren zal het openbaar gebied in het Lelycentre opgeknapt worden. Zodat het geheel aansluit op de ontwikkelde locaties en past bij een prettige omgeving om te wonen, te werken en te verblijven.

Werkzaamheden fietspad Polderdreef

Fietspad Polderdreef Lelystad

14 november 2022

Een lang gekoesterde wens voor de aanleg van een fietspad langs de Polderdreef komt uit. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Het fietspad is een belangrijke schakel in het hoofdfietsnetwerk van de stad en hiermee wordt de omgeving van het Lelycentre beter bereikbaar. Omwonenden zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. Het nieuwe fietspad zal voor de zomer van 2023 in gebruik worden genomen.

Afbeelding straatpaastor Charissa Kok

In gesprek met de eerste straatpastor van Lelystad

18 april 2022

Sinds december 2020 heeft Lelystad een straatpastor. Charissa Kok wil Lelystedelingen een luisterend oor bieden en helpen waar nodig. Of de inwoners van Lelystad nu met zingevingsvragen rondlopen of behoefte hebben aan een luisterend oor. Met spreekuren bij inloophuizen als Open Haven en de Waterwijk en de Ontmoetingsplek BinnenInn is zij voor alle inwoners beschikbaar. Ook het Lelycentre is een belangrijk stukje Lelystad voor Charissa. Zij vertelt over haar werk als straatpastor en de ontwikkelingen in dit specifieke gebied.