Afbeelding overzicht Lelycentre

College verstrekt vergunning tijdelijke dag- en nachtopvang Leger des Heils

8 april 2020

Het college heeft besloten het Leger des Heils vergunning te verlenen voor een tijdelijke dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen op het Zuiderwagenplein. Het gaat om een opvang voor maximaal 12 personen ’s nachts; overdag is er ruimte voor verblijf van 20 personen. De duur van de tijdelijke opvang is beperkt tot maximaal 5 jaar.

Het besluit tot verlening van de vergunning voor zowel het bouwen als voor het brandveilig gebruik wordt op de gebruikelijke wijze in de Flevopost gepubliceerd en ligt vanaf publicatie 6 weken ter inzage. Voor de bouwactiviteiten kunt u in die periode daarop reageren met een zogenoemd ‘bezwaarschrift’. Meer informatie daarover vindt u op www.lelystad.nl/klachtenbezwaar.

Voor het brandveilig gebruik kunt u reageren met een zogenoemde ‘zienswijze’. Meer informatie daarover vindt u op www.lelystad.nl/zienswijze.

De omwonenden en andere belanghebbenden zijn met een brief over de vergunningverlening en bijbehorende procedure geïnformeerd. Voor het inzien van de te verlenen vergunning voor de tijdelijke opvang op het Zuiderwagenplein met de bijbehorende documenten kunt u normaalgesproken terecht in het Stadhuis. Zolang de maatregelen als gevolg van het coronavirus voortduren, gaat dat lastig. Daarom worden ze ook gepubliceerd op deze website.

Het inrichten van een tijdelijke dag- en nachtopvang is noodzakelijk omdat het pand aan het Maerlant waarin de opvang nu is gevestigd, gesloopt gaat worden. Een andere – definitieve - locatie is nog niet gevonden. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden van het pand aan het Maerlant rond of na de zomerperiode.

 

Documenten

Ga naar de Bewonersbrief

Bekijk de kaart waarop de tijdelijke locatie staat.

Ga naar het besluit tot verlenen van de vergunning en alle bijbehorende documenten:

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht