Afbeelding Lelycentre

Openbare bekendmaking tijdelijke omgevingsvergunning logiesgebouw Leger des Heils

Het besluit tot verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning (dossiernr. L20190604) voor het plaatsen van een logiesgebouw (tijdelijk) Zuiderwagenplein 14, Leger des Heils CWZW-Flevoland, ligt vanaf 9 april 2020 ter inzage met alle bijbehorende documenten:

  1. Tijdelijke Omgevingsvergunning Beschikking logiesgebouw
  2. Begeleidende brief beschikking tijdelijke omgevingsvergunning
  3. Publiceerbare aanvraag logiesgebouw Leger des Heils – Bouwen
  4. Aanvraag correctie bouw
  5. Bestektekening
  6. Aangepaste tekening opvang Leger des Heils
  7. Technische tekening - compartimentering – ventilering
  8. Ventilatieberekening
  9. Brandveiligheidsadvies Zuiderwagenplein, Leger des Heils, tijdelijke bouw
Contact

Nieuwsoverzicht