Afbeelding Lelycentre

Openbare bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik logiesgebouw Leger des Heils

Het ontwerpbesluit tot verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning (dossiernr. L20200020) voor brandveilig gebruiken van een logiesgebouw (tijdelijk) Zuiderwagenplein 14, Leger des Heils CWZW-Flevoland, ligt vanaf 9 april 2020 ter inzage met alle bijbehorende documenten:

  1. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik
  2. Begeleidende brief ontwerpbeschikking
  3. Publiceerbare aanvraag Leger des Heils Brandveilig gebruik
  4. Correctie op aanvraag brandveilig gebruik
  5. Situering tijdelijke huisvesting Leger des Heils op Zuiderwagenplein
  6. Technische inrichting - brandcompartimentering (profiel en plattegrond)
  7. NCP Certificatie brandmeld- ontruimingsinstallatie
  8. Brandveiligheidsadvies Zuiderwagenplein Leger des Heils tijdelijke bouw
Contact

Nieuwsoverzicht