Afbeelding overzicht Lelycentre

Het Lelycentre is merkbaar in beweging

20 juni 2019

In het gebiedsplan Lelycentre zijn zes ontwikkellocaties aangewezen om te worden getransformeerd van kantoren naar woningen. Eén daarvan is de Plaats 1, waar de werkzaamheden voor complex De Lely in volle gang zijn. Het nieuwe metselwerk geeft omwonenden en voorbijgangers al een goede indruk van het eindresultaat van dit complex, waar wonen in combinatie met zorg wordt gerealiseerd. “Er gebeurt nu echt wat, de werkzaamheden zijn zichtbaar en dat spreekt nóg meer tot de verbeelding. Je merkt dat het Lelycentre letterlijk en figuurlijk in beweging is”, zegt projectmanager Janneke van Eerde.

Projectmanager Janneke van Eerde: ‘De herontwikkeling van het Lelycentre heeft op veel mensen een positief effect’

Betrokkenheid

Janneke van Eerde is als projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale gebiedsplan. In haar rol houdt ze het einddoel scherp voor ogen, neemt belemmeringen weg en combineert een strategische blik met de praktische uitvoering. Janneke: “Ik trek de kar, organiseer en breng graag partijen met elkaar in contact. Persoonlijk vind ik het een plus dat ik op deze manier wat kan bijdragen aan ‘mijn’ stad. Het is heel bijzonder om een belangrijke rol te hebben in de metamorfose van het oudste centrum van Lelystad. Ik ga geregeld kijken en, zoals nu bij de ontwikkelingen van Plaats 1, ben ik nieuwsgierig naar hoe de bouw vordert.” Dat geldt ook voor anderen; de sfeer is goed en de betrokkenheid in deze fase is groot. Dat merk je door vragen die leven, spontane acties die op touw worden gezet en eigen initiatieven om bijvoorbeeld aansluiting te zoeken bij de gebiedsontwikkeling. En dat zien we natuurlijk graag!”

In gesprek

Na Plaats 1 zijn ook in de Eurotower aan het Noorderwagenplein de werkzaamheden zichtbaar. De plannen hiervoor zijn eind maart gepresenteerd. Nog zo’n complex met veel impact. En naast de zes locaties, wordt ook de openbare ruimte (deels) opnieuw ingericht en zal aansluiting worden gezocht met het winkelcentrum. “Daarom is het belangrijk om samen op te trekken. Met elkaar in gesprek te gaan én te blijven”, vindt Janneke. “We horen graag ieders wensen en bekijken samen de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een fietsroute, speelplek of parkeerplaats. Niet alles kan, maar door ideeën uit te wisselen, krijg je andere inzichten.”

Fasering

Na het vaststellen van het gebiedsplan eind 2017 is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de plannen werden gepresenteerd. Toen zijn de eigenaren van de locaties in het gebied aan de slag gegaan met het uitwerken van de deelplannen. Vervolgens zijn enkele deelplannen al zover ontwikkeld dat ze gerealiseerd (kunnen) worden. Janneke: “Nu zijn we weer een stap verder en worden de werkzaamheden zichtbaar, waardoor het nog meer gaat leven. Als bezoeker of bewoner van het gebied kun je er nu niet meer omheen. Het heeft een positief effect op veel mensen en dat maakt me trots.”

Inloopbijeenkomst dinsdag 2 juli a.s.

Op dinsdag 2 juli van 17.00 - 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het gebied, namelijk in het Smedinghuis. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om de plannen te bekijken, vragen te stellen en in gesprek te gaan. Met elkaar en met de ontwikkelaars en de gemeente. Janneke: “We horen graag wat men van de plannen vindt en wat inwoners en betrokkenen vinden van de thema’s die spelen in ‘hun’ gebied.”

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht