Afbeelding overzicht Lelycentre

Sociaal wijkteam start weer eigen spreekuur

29 juli 2020

Vanaf maandag 3 augustus organiseert het sociaal wijkteam weer haar eigen spreekuur voor het Lelycentre. Dit spreekuur is de afgelopen maanden per telefoon gedaan door het Leger des Heils.Het sociaal wijkteam is voortaan rechtstreeks bereikbaar op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer (0320) 745720. U kunt ook een email sturen naar sociaalwijkteamnoordoost@welzijnlelystad.nl.

Bij het Sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen, opmerkingen, meldingen, ideeën en initiatieven: over uzelf of over de wijk waarin u woont. Een vraag kan gaan over psychische of praktische ondersteuning, een goede invulling van de dag (dagbesteding), leefbaarheid/sfeer, veiligheid, cursusaanbod, activiteiten en ontmoeting.  

Maatregelen vanwege COVID-19

Vanwege de door het kabinet en RIVM afgekondigde verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn de deuren van de sociaal wijkteams nog steeds gesloten. Telefonisch, per mail en op afspraak zijn de teams u graag van dienst.

Samenwerking

Het sociaal wijkteam werkt in het Lelycentre samen met de wijkagent, de boa’s, het opbouwwerk, Woonzorg Flevoland, huisartsen, GGD, Verslavingszorg en het Leger des Heils.

Bereikbaarheid Leger des Heils

Het telefonisch spreekuurnummer dat u eerder voor wijkbrede zaken kon gebruiken, blijft in gebruik voor vragen, specifiek over de opvang van het Leger des Heils. Dit nummer is 06-25761736.

Spoed?

In het geval van nood of overlast of neemt u dan rechtstreeks contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of 112.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht