Afbeelding overzicht Lelycentre

Raad stelt Beeldregieplan Lelycentre vast

4 oktober 2021

De Lelystadse gemeenteraad heeft het Beeldregieplan Lelycentre vastgesteld. Hiermee is in grote lijnen bepaald hoe de bebouwing eruit moet komen te zien en aan welke eisen dit moet voldoen.  Tegelijkertijd schetst het beeldregieplan de sfeer voor de inrichting van de openbare ruimte. In het beeldregieplan staan kaders en richtlijnen, waardoor er beter gestuurd kan worden op de kwaliteit van het gebied.

Richtlijnen waar alle gebouwen qua uitstraling aan moeten voldoen

Voor het Lelycentre gebied was nog geen ruimtelijke visie en beeldregieplan op basis waarvan initiatieven konden worden beoordeeld. Hierdoor ontstond op sommige plekken een onsamenhangend geheel voor wat betreft programma, architectuur en locatie van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Met het beeldregieplan is er als het ware een meetlat gemaakt waaraan bijvoorbeeld alle gebouwen en het gebied eromheen qua uitstraling aan moeten voldoen.


Nadat het concept Beeldregieplan ter inzage is gelegd zijn de opmerkingen/zienswijzen verwerkt. Het beeldregieplan is daarna aan de gemeenteraad voorgelegd en die heeft het op 21 september vastgesteld.

Ga naar het Beeldregieplan.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht