Afbeelding overzicht Lelycentre

Inloopavond over Eurotower trekt 40 belangstellenden

21 maart 2019

Woensdag 20 maart 2019 zijn de plannen van ontwikkelaar Coriander Real Estate over de transformatie van kantoorgebouw Eurotower aan de direct omwonenden gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een inloopavond waar naast omwonenden ook de winkeliers van het Lelycentre en andere belangstellenden welkom waren.

Omgevingsvergunning

Precies op de dag van presentatie van de transformatieplannen, kwam de omgevingsvergunning voor de verbouwing van het pand gereed. Namens de ontwikkelaar ontving de architect, Teun Nuijten van new-ton Architects, uit handen van wethouder Janneke Sparreboom een symbolisch exemplaar van de verleende omgevingsvergunning. Naar verwachting wordt nog voor de zomer gestart met de verbouwing van het kantoorpand tot 81 appartementen. 

Schetsen inrichting openbare ruimte

Aansluitend op de presentatie van het transformatieplan, toonde de gemeente Lelystad op de inloopavond een aantal schetsen van mogelijke inrichtingen van het openbare gebied rondom de Eurotower. Het gaat dan om het toevoegen van parkeerplaatsen, de aanleg van openbaar groen en de afwikkeling van verkeersstromen (auto’s, fietsers en voetgangers). Daarin neemt de gemeente meteen mee een deel van de inrichting van het Noorderwagenplein, voorlangs het winkelcentrum.

Het gaat in dit stadium om mogelijke oplossingen, die nog nader met de bewoners, winkeliers en vastgoedeigenaren zal worden gedeeld. Daarin zal ook de tijdens de bijeenkomst gelanceerde nieuwe website www.lelycentrebouwt.nl een rol spelen. De site zal dienen als hét platform voor het communicatie- en participatieproces over de realisering van het gebiedsplan Lelycentre.

De website zal continu worden aangevuld met de nieuws over de diverse ontwikkelingen in het gebeid.

Op de bijeenkomst kwamen circa veertig geïnteresseerden af, waaronder vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in het gebied.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht