Afbeelding overzicht Lelycentre

Erfgoedcommissie betrokken bij Zuiderwagenplein 1 in het Lelycentre

4 oktober 2021

Het voormalige pand van de politie aan het Zuiderwagenplein 1 is een van de ontwikkellocaties in het Lelycentre. Het pand is qua uitstraling één geheel met het Smedinghuis. Het Smedinghuis in Lelystad is in gebruik door Rijkswaterstaat, maar het voormalige pand van de politie staat al geruime tijd leeg. De nieuwe eigenaar wil het leegstaande pand omvormen naar appartementen. Hiervoor heeft hij een eerste schets bij de gemeente Lelystad ingediend. Deze schets is besproken met de Erfgoedcommissie omdat het pand geen monument is, maar wel een bijzondere status in Lelystad heeft.

Positief, enkele aandachtspunten

De Erfgoedcommissie was positief. Er zijn wel enkele aandachtpunten meegegeven. Hier kan de eigenaar verder mee aan de slag, daarna kunnen deze plannen ook gepresenteerd worden aan de omwonenden in het gebied. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht