Afbeelding overzicht Lelycentre

Enquête Lelycentre helpt bij planvorming en uitwerking

9 september 2019

Dinsdag 2 juli organiseerde de gemeente Lelystad in het Smedinghuis aan het Zuiderwagenplein 2 een inloopbijeenkomst voor bewoners en gebruikers van het Lelycentre en omgeving. De komende jaren werken gemeente en vastgoedeigenaren waaronder woonstichting Centrada en Rijksvastgoedbedrijf, samen met ondernemers, betrokken architecten en ontwikkelaars aan herontwikkeling van het gebied.

Voorafgaand en na afloop konden bij het Lelycentre betrokken mensen een (digitale) vragenlijst invullen en op deze manier meedenken met de plannen. De opbrengst aan ideeën, wensen, vragen en opmerkingen wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Thema’s als veiligheid, wonen, werken, winkelen, klimaat en verkeer komen aan bod bij de plannen voor aanpak van het Lelycentre en kwamen tijdens de inloopbijeenkomst terug in de vragenlijst en in de gesprekken tussen plannenmakers, beleidsmedewerkers, bewoners en bezoekers. Bewoners en betrokkenen hebben volop gebruik gemaakt van de gelegenheid tot meepraten en hun wensen en bevindingen kenbaar te maken.

Betrokkenheid

In totaal vulden 179 mensen de enquête in, 67 mannen en 109 vrouwen. In leeftijd variërend; de categorie 21-40 jaar was het meest vertegenwoordigd; 58 mensen. Gevolgd door de categorie 51-40 (44 mensen), 65+ (40 mensen), 41-50 (35 mensen) en tot slot vulden 2 mensen onder de 20 jaar de enquête in.

Reden van bezoek

Het merendeel bezoekt het Lelycentre met de auto, gevolgd door de fiets, om te winkelen, naar de markt te gaan op dinsdag of gewoon voor de gezelligheid. Ze vinden het winkelcentrum overzichtelijk, goed bereikbaar en dichtbij.

Wat veiligheid en openbare ruimte betreft zien – vooral bewoners - graag meer toezicht en minder gelegenheid tot langdurig bivakkeren op hangplekken. Op het wensenlijstje staan meer groen, betere bestrating en plaatsing van bankjes in het gebied bovenaan.

Wensen en tips

Bezoekers van het Lelycentre willen vooral dat het winkelaanbod gelijk blijft of zelfs wordt uitgebreid. Zodat je ‘alles' in het centrum kunt halen. Meer winkels en een gevarieerder aanbod trekt ook andere mensen aan. Ook is er behoefte aan meer reuring en levendigheid in het gebied, met een passend gemêleerd woningaanbod. Niet alleen seniorenwoningen, maar een mix aan woningen voor gezinnen, starters en jongeren.

Verbeterpunten

De bewoners en bezoekers zijn minder te spreken over rommel en zwerfvuil in en rondom het centrum. Ook de staat waarin sommige panden verkeren (oud, verloederd) is een doorn in het oog. Ook de bestrating in en rond het Lelycentre moet volgens een deel van de mensen die gereageerd hebben, worden aangepakt.

Positief over herontwikkeling

Over het algemeen zijn mensen tevreden over de sfeer en het winkelaanbod; maar een facelift zoals verwoord in de herontwikkelingsplannen kan het Lelycentre wel gebruiken en wordt door bewoners, bezoekers en ondernemers in het Lelycentre wel toegejuicht. Het winkelcentrum en het gebied rondom kunnen een opknapbeurt gebruiken. Het is belangrijk om daarbij goed te luisteren naar de bewoners, geven de respondenten aan.

Om dat laatste kracht bij te zetten heeft de gemeente inmiddels een etalage ingericht in het Lelycentre met informatie over de plannen en voorbijgangers te attenderen op de ontwikkelingen. Naarmate het planproces vordert en de plannen werkelijkheid worden, wordt deze etalage steeds verder gevuld.

De entree van het winkelcentrum heeft een gevelbord dat aangeeft dat gemeente met betrokken stakeholders werkt aan herontwikkeling van het Lelycentre en omgeving. 

Wij houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook kunt u zich aanmelden voor de speciale nieuwsbrief.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht