Afbeelding overzicht Lelycentre

Omwonenden overwegend positief over gebiedsontwikkeling Lelycentre

9 juli 2019

Afgelopen dinsdag 2 juli organiseerde de gemeente Lelystad in het Smedinghuis aan het Zuiderwagenplein 2 een inloopbijeenkomst voor bewoners en gebruikers van het Lelycentre en omgeving. De bijeenkomst werd goed bezocht, ruim 130 omwonenden en andere betrokkenen lieten zich informeren over de herontwikkeling van het gebied.

Er werden gesprekken gevoerd en enquetes over specifieke onderdelen als wonen, verkeer en openbare ruimte ingevuld. De aanwezigen - vooral omwonenden - waren erg tevreden over het wonen en verblijven in Lelystads oudste centrum. “De plannen maken het alleen nog maar mooier,” aldus een bewoner.

Stakeholders

Voorafgaand aan de bijeenkomst kwamen de vastgoedeigenaren, ontwikkelingspartners, betrokken ondernemers en organisaties bijeen. Zij werden toegesproken door wethouder Janneke Sparreboom die symbolisch een bouwsteen uitreikte aan alle aanwezigen. Zij benadrukte het belang van onderlinge afstemming en de wil om samen een mooi Lelycentre te realiseren.

Meedenken over het vervolg

De herontwikkeling van het gebied, op basis van het gebiedsplan stond centraal. Dit plan is samen met vastgoedeigenaren, ontwikkelingspartners, betrokken ondernemers, organisaties en bewonerscommissies tot stand gekomen en door de gemeenteraad vastgesteld. De verdere uitwerking vindt de komende tijd plaats, daarom konden de aanwezigen tijdens de bijeenkomst hun wensen kenbaar maken. Dit kon ook via een (digitale) vragenlijst. Zo’n 150 mensen hebben deze de afgelopen tijd ingevuld. De opbrengst wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Meer informatie over de herontwikkeling van het Lelycentre leest u op deze website.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht