Afbeelding overzicht Lelycentre

Lelycentre een van de 8 sleutelgebieden woningbouwopgave MRA

20 maart 2019

Het Lelycentre vormt samen met het stationsgebied in Stadshart Lelystad een van de 8 sleutelgebieden waar in de enorme behoefte aan woningbouw in de Randstad kan worden voorzien. De 8 sleutelgebieden zijn aangewezen door de in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samenwerkende gemeenten. De woningbouwopgave wordt bekeken in goede samenhang met beschikbare ruimte en bereikbaarheid.

Groeipotentie van de stad

De totale behoefte in de MRA is becijferd op 230.000 woningen tot 2040. Daarvan moet een groot deel al worden gebouwd voor 2025. Lelystad heeft de ruimte en de mogelijkheden, met name door transformatie van leegstaande kantoorruimte in het Lelycentre tot woningen. Een stedelijke ontwikkeling van het Lelycentre in samenhang met de stationsomgeving en de doorontwikkeling van het stadshart, past in de plannen en groeipotentie van de stad.

Impact

De keuze voor Lelystad als locatie voor een van de sleutelgebieden opent wegen voor gesprekken in MRA-verband met het Rijk over investeringen in de kwaliteit, kwantiteit en prioriteit van de landelijk benodigde woningbouw. De bouw van zoveel woningen heeft een grote impact op de ruimte en de bereikbaarheid in/van de Metropoolregio. Hierbij is hulp van het Rijk nodig. Ondersteuning van het Rijk kan bestaan uit capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen.

Kijk voor meer informatie over sleutelgebieden op de website.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht