Afbeelding overzicht Lelycentre

Fietspad Polderdreef Lelystad

14 november 2022

Een lang gekoesterde wens voor de aanleg van een fietspad langs de Polderdreef komt uit. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Het fietspad is een belangrijke schakel in het hoofdfietsnetwerk van de stad en hiermee wordt de omgeving van het Lelycentre beter bereikbaar. Omwonenden zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. Het nieuwe fietspad zal voor de zomer van 2023 in gebruik worden genomen.

Fietspad Polderdreef is een belangrijke schakel

De gemeente vindt veilige en aantrekkelijke fietspaden en verbindingen belangrijk, zodat fietsers zich eenvoudig van A naar B kunnen verplaatsen. In de Nota Fietsen in Lelystad is al aangegeven dat het belangrijk voor Lelystad is dat het fietspad langs de Polderdreef er komt. De gemeenteraad van Lelystad en de provincie hebben geld beschikbaar gesteld om het fietspad aan te leggen.

Planning

Eind november 2022 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden om het fietspad aan te leggen, zodat fietsers naar verwachting vanaf mei 2023 gebruik kunnen maken van deze nieuwe fietsroute vanaf de Atol tot en met de rotonde bij de Parkdreef. Bij de kruisingen komen er voor de verkeersveiligheid verhoogde drempels.

Verbinding fietspad Centrumbrug richting Polderdreef

Als de bouw van het Maerlant in het Lelycentre klaar is, wordt het fietspad richting de Centrumbrug aangesloten op het fietspad langs de Polderdreef. Dat is een volgende stap in de verbetering van de bereikbaarheid per fiets in Lelystad.

Zodra er meer bekend is, vermelden we dat onder andere op deze website.

Op het kaartje kunt u zien waar het fietspad komt te liggen.

Kijk ook op de website van de gemeente Lelystad voor meer informatie.

En op de speciale Groot Onderhoud facebookpagina van de gemeente.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht